Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Armènia retirarà l'anomenada llei de 'propaganda homosexual'
Armènia retirarà l'anomenada llei de 'propaganda homosexual'

A l'agost de 2013, el Departament de Policia de la República d'Armènia va elaborar canvis en el "Codi de la República d'Armènia sobre infraccions administratives", en particular l'addició de dos articles que estableixen la responsabilitat de "propaganda de les relacions sexuals no tradicionals".

Com s'indica en el projecte, la propaganda de les relacions sexuals no tradicionals es traduiria en pena de entre 50 a 100 vegades el salari mínim establert per als ciutadans, entre 100 a 150 vegades per als funcionaris públics, i per a les persones jurídiques la pena seria de 200 a 250 vegades el salari mínim definit.

Si les "relacions sexuals no tradicionals es propaguen" mitjançant l'ús de mitjans de comunicació de masses, donarà lloc a la sanció de 100 a 150 vegades el salari mínim establert per als ciutadans; 150 a 200 vegades més pels funcionaris públics, i de 200 a 350 vegades per a les persones jurídiques.

El Departament Legal de la Policia de la Republica d'Armenia basa el projecte de canvis en afirmar el seu paper important en la protecció de les famílies armènies.

El projecte de canvis no defineixen el que son "les relacions sexuals tradicionals", "Les relacions sexuals no tradicionals" o la "propaganda" en aquest context. A més, en un Estat laic i democràtic, on la llibertat d'expressió es declara com a part de la Constitució, el terme "propaganda" no s'hauria d'aplicar als actes inofensius.

El 8 d'agost, el Departament Legal de les Forces de Policia de la República d'Armènia es va retirar el projecte d'esmenes al Codi de Infraccions Administratives. Com ja disponible al lloc web oficial de l'Associació Regional de Policia, cap de la Policia Vladimir Gasparyan ha enviat el projecte de llei de nou tenint en compte les llacunes i deficiències identificades durant les discussions, així com assenyalant que el projecte de llei no és una prioritat per a ells.


No obstant això, el projecte d'addicions a la llei no ha estat cancel·lat sinó ajornat.

 

Font: PinkArmenia