Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Entitats LGTB denuncien El Departament d'Ensenyament
Entitats LGTB denuncien El Departament d'Ensenyament

"GAG i ACATHI han lliurat aquest, 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, l'informe" Assetjament escolar i risc de suïcidi per orientació sexual i identitat de gènere: el fracàs del Sistema Educatiu "davant el Síndic de Greuges de Catalunya i la Síndica de Greuges de Barcelona.

Simultàniament, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals FELGTB ha mantingut una reunió amb el Defensor del Poble estatal i les associacions que la componen lliuren el mateix informe a les defensories del Poble o organismes anàlegs de les 17 comunitats autònomes i de la ciutat autònoma de Melilla.

La situació d'extrema inseguretat en què es troben joves i adolescents LGTB i la necessitat que es prenguin mesures urgents han portat als col·lectius a realitzar la primera acció conjunta de denúncia en les defensories de tot l'Estat.

El departament d'Ensenyament no fa cas a les dades i les lleis existents en quant a la protecció de la diversitat afectivo-sexual i familiar es refereixen. La desatenció es repeteix en la resta de comunitats i troba empara al Ministeri d'Educació per la qual cosa els col·lectius de la FELGTB han sol·licitat la protecció de les defensories del poble.

L'informe "Assetjament escolar i risc de suïcidi per orientació sexual i identitat de gènere: Fracàs del Sistema Educatiu" demostra, a través de l'anàlisi de més de 20 estudis i investigacions, la situació de vulnerabilitat que pateixen els menors LGTB. Aquest abandó és encara més gran en els centres educatius davant la inacció de les institucions educatives.

Segons l'estudi "Joves LGTB ", el 57% d'aquests afirma haver patit algun tipus de violència psíquica i/o física en l'àmbit educatiu. I un altre estudi revela que el 17% de les víctimes d'aquest assetjament culmina la seva desesperança en intent de suïcidi.


"
La situació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a les escoles i instituts és realment rellevant perquè es prenguin mesures d'acció urgents. Treballar sobre els drets humans dels i les joves LGBT i la integritat de les seves vides són centrals", ha destacat Rodrigo Araneda, president de ACATHI.
Benito Eres, president del GAG, ha afirmat que "
l'ambient escolar ha de ser un ambient protector i no un lloc de discriminació i amenaça per a la vida dels nostres joves".

aixi s'expressen Diverses 'entitats Davant de la des-protecció que està patint la comunitat LGTB per part dels Governs de dretes, un COP MES una altra forma de governar és possible, la dreta no creu en la igualtat de les persones i fa cas omís a les greus dades que passen a casa nostre amb la comunitat LGTB, justament Quan les persones són Més febles, durant la Seva infantesa i adolescència, persones que precisin de la més gran protecció. Ens sumem a la seva reivindicació i demanem al govern que prengui en consideracions que una altra forma de governar si és possible