Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Deu entitats LGTB i de lluita contra la SIDA presenten denuncia contra responsables del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)
Deu entitats LGTB i de lluita contra la SIDA presenten denuncia contra responsables del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)

Deu entitats LGTB i de lluita contra la SIDA presenten denuncia contra responsables del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) per delicte de revelació de l’estat serològic de Juan Andrés Benítez.

L’acte de presentació de la denúncia serà el dimecres dia 27 de novembre a les 11h. davant Fiscalia Provincial de Barcelona (Servei de Delictes d’Odi i Discriminació)

Les deu entitats promotores de la denúncia son: Coordinadora LGTB de Catalunya, Gais Positius, Comitè 1r desembre, Projecte dels noms-Hispanosida, Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Col•lectiu Gai de Barcelona, Casal Lambda, Associació Transsexuals de Catalunya (ATC Libertad), Famílies Lesbianes i Gais (FLG) i Fundació Enllaç.

Tal com ha resultat patent a través dels mitjans de comunicació, el passat diumenge dia 6 octubre 2013 va morir a Barcelona, després de la intervenció de diversos agents del cos de Mossos d'Esquadra , D. JUAN ANDRÉS BENÍTEZ ÁLVAREZ , després d'haver estat detingut per diversos agents policials. Arran de l'esmentat fet , es van incoar les oportunes diligències prèvies núm 2846/2013-C , davant el Jutjat d'Instrucció n º 20 de Barcelona , que segueixen a data d'avui el seu curs d'investigació i que han motivat a conseqüència de les investigacions realitzades l' imputació del conjunt d'agents policials que van intervenir en l'operació , mitjançant Acte de 31 d'octubre de 2013.

En data 8 d'octubre de 2013, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va emetre una nota de premsa que entre d’altres coses feien referència al suport que des del Sindicat es va donar als seus membres , així com la informació específica que "dos agents és troben actualment en Tractament amb fàrmacs retrovirals , el qual Hauran de mantenir Durant un any". Al marge de la certesa o no que uns agents segueixin un tractament retroviral , és a dir, un tractament farmacològic que s'utilitzi en casos d'infecció per VIH , la veritat és que això suposa posar en públic coneixement per part del Sindicat de Policies de Catalunya una sèrie de dades que afecten en tot cas a la intimitat del mort , D. Juan Andrés Benítez Álvarez , respecte de la seva situació serològica.

En aquest sentit, les dades en qüestió només van poder ser extrets de la informació que per part dels agents Mossos d'Esquadra s'hagués pogut obtenir per diverses vies : per part de la informació clarament confidencial que s'hagués brindat a través dels serveis mèdics l'Hospital Clínic de Barcelona , o bé a través dels informes medicoforenses que s'haguessin plasmat en les diligències judicials i / o policials.

Les entitats a dalt esmentades Interposem denúncia per la comissió del delicte de revelació de secrets d'informació oficial (art. 417 CP) , així com de secrets que afecten la intimitat de les persones ( art. 197-200 CP ) i d'actuacions judicials ( art. 466 CP ). Els articles 417 i 197-200 del Codi penal, aplicables als fets abans descrits , ja que els membres del Sindicat de Policies de Catalunya són agents de l'autoritat ( Mossos d' Esquadra ) que van intervenir en la detenció del Sr Benítez Álvarez i en aquesta condició , coneixedors de les dades del detingut la custòdia els corresponia per ministeri de la llei i que en lloc de mantenir-se en la lògica reserva , van ser posats en coneixement del públic a través d'una nota de premsa difosa a tots els mitjans de comunicació i al mateix temps a través de la publicació en una xarxa social d'aquestes dades.