Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Girona va celebrar aquest dimecres, 8 de gener, el primer ple del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.
Girona va celebrar aquest dimecres, 8 de gener, el primer ple del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.

El passat dimecres 8 de gener va tenir lloc el primer Plenari del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, creat per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona el 8 d’octubre del 2012 i del qual se’n van aprovar la composició i les funcions al Ple del 13 de maig passat. El Plenari va tenir lloc a la Sala de Junta de Govern Local, i va servir per formalitzar la constitució d’aquest consell i els membres que en formen part, així com la creació de la Comissió Permanent del Consell.

El Plenari va estar encapçalat pel president del Consell, l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i pel vicepresident, Jordi Mota Sierra, de l’associació Comissió Unitària 28 de Juny, que ha estat proposat per les entitats que integren el Consell. Concretament, les entitats que formen part del Consell són Girona Orgullosa, Assemblea Brot Bord, Comissió Unitària 28 de Juny, Associació Grup de Lesbianes de Girona, Plataforma Sin Vergüenza i Front d’Alliberament Gai de Catalunya – Girona. A més, també integren el Consell una persona en representació de cadascun dels grups polítics de la corporació; una persona en representació de la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de Girona; un representant de cadascun dels tres sindicats majoritaris de la ciutat (CCOO, UGT i CGT); un representant de la Universitat de Girona; fins a tres persones que per la seva trajectòria personal destaquin pels seus coneixements sobre els assumptes d’interès d’aquest consell; un representant d’altres partits polítics de la ciutat sense representació municipal que hagin concorregut a les eleccions municipals i manifestin el seu interès a participar-hi, en aquest cas ERC, i el regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, així com el cap de Serveis Socials, Cooperació i Participació i la cap de la secció de Serveis Socials Especialitzats.

“La creació d’aquest consell respon a la voluntat de l’Ajuntament de promoure la igualtat de les persones i de normalitzar la situació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a la ciutat. El Consell ha de servir també per promoure l’eradicació de l’homofòbia i de qualsevol altre aspecte que atempti contra la dignitat de les persones”, ha explicat el regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso.

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona s'ha constituït amb l'objectiu de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals. Aquest consell serà l'encarregat d'elaborar informes, impulsar processos participatius, dictàmens i demandes amb caràcter de recomanació per als òrgans del govern municipal.

La reunió la va obrir la salutació de l'alcalde de la que se pot destacar el que la feina concreta del Consell de Girona pot servir d'exemples per altres municipis del territori.

Després es van ratificar els diferents càrrecs i els participants de la permanent. Per ultim es van desglossar les diferents propostes i temes de treball que les entitats proposaven per treballar des de la permanent del Consell:

- Impulsar un conveni de col·laboració amb l'Observatori Contra l'Homofòbia tal i com tenen al Consell Municipal de Barcelona.

- Crear un protocol d'actuació davant de casos d'homofòbia i transfòbia per a la Policia Municipal de Girona.

- Impulsar un conveni amb el Festival de cinema Gai i lèsbic de Barcelona per fer algun passi de pel·lícules al Cinema Truffaut o algun altre cinema de la ciutat.

- Desenvolupament de programes de formació per al personal de l'Ajuntament i altres entitats (sindicats, universitats, etc) en assessoria sobre assetjament laboral i legal en relació a casos d'homofòbia i transfòbia.

- Resolucions del Ple de l'Ajuntament en contra de les polítiques homòfobes i transfobiquees del Govern rus ( i iniciatives similars a casa nostra com el Proyecto Pilla Pilla) i en contra del cas de bullying homòfob de l'extreballador de Zurich Alfonso Toledano i en contra de l'actuació dels Mossos d'Esquadra implicats en la mort de Juan Andrés Benítez el mes passat al Raval.

- Adhesió de l’Ajuntament i visualització als actes de les entitats LGTB gironines en les dates claus: 1 de desembre, 26 d'abril, 17 de maig i 28 de juny.

- Cessió formal d'algun espai a les entitats LGTB per a reunions i guardar el material.

Sense més es va tancar el ple fins la reunió de la permanent de febrer