Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
EL TC desautoritza el dret civil català i fulmina el model de parelles de fet
EL TC desautoritza el dret civil català i fulmina el model de parelles de fet

Nou revés del Tribunal Constitucional contra l'autonomia de Catalunya: l'alt tribunal desautoritza el dret civil català i fulmina el model de parelles de fet. 

El Constitucional ha anul·lat un article de la llei general de la Seguretat Social que deixava en mans de les comunitats autònomes amb dret civil propi regular l'accés a la pensió de viudetat de les parelles de fet.

Per anul·lar-lo es basa en l'argument que va contra el principi d'igualtat, perquè es rebria un tracte diferenciat segons on visquessin els sol·licitants.

L'anul·lació suposarà que, a la pràctica, gairebé cap parella de fet catalana podrà sol·licitar la pensió, ja que caldrà acreditar haver estat inscrit en un registre de parelles durant dos anys com a mínim, uns registres que aquí ja no existeixen.

Albert Lamarca, professor de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra, ho analitza així: "A Catalunya, la immensa majoria de les parelles de fet no existeixen als ulls del legislador estatal i, per tant, no tenen drets successoris i no tenen drets de la Seguretat Social. Només aquelles parelles que hagin anat a un notari tindran drets successoris i les que hagin anat a un registre inexistent a Catalunya tindran pensió de viudetat."

Dos vots contraris

La sentència del Constitucional ha tingut dos vots contraris: els magistrats Encarnació Roca i Joan Antoni Xiol, que defensen la prevalença del dret civil propi de cada comunitat.

Font: TV3