Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegaciˇ
AccÚs Administraciˇ
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquÝ per a obtenir una nova contrasenya.
Declaraciˇ del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homof˛bia
Declaraciˇ del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homof˛bia
El Parlament de Catalunya aprova una declaració institucional per la diada internacional contra l'homofòbia.

A la lectura han assistit, Joaquim Roqueta President de Gais Positius, Emilio Ruiz, president del Casal Lambda i Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori Contra l'Homofòbia.

Eugeni Rodríguez President de l'Observatori Contra l'Homofòbia que assistit a l'acte, ha declarat " Aquesta declaració és molt important, necessitem eines polítiques que donin valor a la lluita contra la violència que patim el col·lectiu LGTB."
Joaquim Roqueta President de GAIS POSITIUS ha declarat "Aquesta declaració a de ser el preludi de l'aprovació de la llei contra la LGTBfòbia actualment en tràmit parlamentari, i que tot el col·lectiu demandem "

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia

Llegida en el Ple del Parlament el dia 8 de maig de 2014

La commemoració del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, ens convoca, arreu del món, a manifestar que encara avui ens cal perseverar en la consolidació de la dignitat, la llibertat i els drets fonamentals de les persones en la seva plenitud, especialment de les persones LGTBI. I, enguany, en què també es commemora l’any internacional de la família, es posa més relleu en la necessitat que tothom, també les persones LGTBI, s’ha de poder desenvolupar plenament en els aspectes de l’esfera vital de la seva identitat, com la orientació sexual, la relació afectiva, social, laboral i també familiar.


La consolidació dels drets de les persones LGTBI assolits al nostre país reque-reix, però, continuar la tasca ciutadana, cultural i política d’aprofundir en l’extensió del valor de la igualtat en la diversitat, més enllà de la tolerància, com és l’acceptació i respecte de totes les persones per la seva orientació sexual. Per a això cal remoure, com és obvi, actituds, actes o expressions que suposen o contenen odi i discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, moltes amb arrels profundes, que en darrer terme no són sinó manifestacions inacceptables en una Catalunya oberta i democràtica.

Les persones LGTBI han estat, i estan, mancades de referents en el seu entorn que els permetin créixer com a persones de ple dret. És per això que cal visibilitzar i aprovar els drets legals i els instruments normatius adequats, amb els que es puguin sentir i es vegin reconeguts perquè puguin créixer i desenvolupar-se com tothom. Per a això apel·lem a una bona col·laboració entre els poders públics, agents socials i la societat civil, una col·laboració que ens ha d’ajudar a aquesta tasca de quotidianització constant de la diversitat i la igual-tat.

Aquesta jornada internacional anomenada contra l’homofòbia, en record de la data en què el 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat del llistat de trastorns sexuals, inclou també la lluita contra la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i, en darrer terme, tota discriminació per raó d’orientació afectiva i sexual.

El Parlament de Catalunya manifesta la seva adhesió a aquesta jornada i ex-pressa, un cop més, la necessitat de continuar treballant contra tota mena de discriminació, i de reforçar les eines i instrumentals legals que necessita el país per a fer-hi front.

Així mateix fa una crida a tota la societat i a tots els poders públics de Catalunya, perquè es manifestin i treballin en l’erradicació de l’homofòbia i de tota discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i poder avençar així, en la consolidació d’una societat democràtica i plural que reconegui tothom sense exclusions, en totes les seves expressions i condicions com a per-sona humana.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014