Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Matrimoni igualitari a Andorra?
Matrimoni igualitari a Andorra?

Els grups parlamentaris estan en espera de rebre les properes setmanes les signatures recollides per un grup d’advocats per demanar que es legisli sobre el matrimoni homosexual.

Malgrat això, alguns d’ells, concretament DA i el mixt, han posat en relleu que seria convenient que la petició se’ls fes arribar en format d’iniciativa legislativa popular (ILP). Tot i això, cap dels dos es tanca de banda a la sol·licitud.


Així, segons la consellera demòcrata Sílvia Riva, “estem parlant de coses curoses i caldria que ells portessin el text”. Aquesta possibilitat, recorda, no hauria de ser complicada ja que els impulsors són, justament, advocats. “En la petició hi ha molts extrems a decidir. Venint d’un col·lectiu que té els mitjans perquè són juristes seria una bona opció”, indica la parlamentària, presidenta de la comissió legislativa d’Interior, que entén que veure la llei concreta “seria més fàcil per a qui hagi de signar”. I és que, manifesta, es corre el risc que “surti quelcom diferent del que s’ha firmat”, tot posant l’exemple de la llei contra el tabac.


A banda, Riva considera que “si realment volen promoure alguna cosa, seria interessant que l’en-càr­rec fos el més concret possible”. I, al seu parer, la millor forma d’aconseguir-ho passa per un text elaborat en forma d’iniciativa legislativa popular.


Sobre el fons concret de la petició –la legalització a Andorra del matrimoni homosexual–, la consellera de DA apunta que “al grup no n’hem parlat” però assegura que “no tenim cap a priori en contra”. Malgrat això, recorda que “ja existeixen les unions civils i moltes parelles homosexuals s’hi han acollit”.


Des del grup mixt, Gerard Barcia també entén que la millor forma de vehicular la proposta seria una ILP. “El més correcte és que esgotessin la via i que presentessin la llei tal com ja va passar amb la del tabac”, apunta el parlamentari canillenc, que es mostra “sorprès” pel fet que “vulguin que agafem nosaltres la iniciativa quan ja la tenen ells”.


Sobre la possibilitat de legalitzar el matrimoni gai, indica que “com Gerard Barcia tinc clar que han de tenir els mateixos drets que una parella heterosexual”, malgrat que admet que el dubte el té “si se li ha de dir o no matrimoni”. En ser preguntat per la possible oposició del Copríncep, el polític canillenc remarca que “és el Consell qui té la potestat de legislar”, i avisa que “si ha de fer accions en cada llei , potser ja no som aquella democràcia que ens havíem cregut i tenim un problema... i no pas petit”.  


De la seva banda, el PS manté la voluntat de presentar una llei per regular el matrimoni homosexual aquesta legislatura. Així ho assegura Mariona Gonzàlez. “Actualment hi ha moltes iniciatives legislatives sobre la taula que són urgents, la nostra intenció és entrar-lo a tràmit abans de les generals”, avança. La consellera destaca que, després dels passos fets a Espanya i França, el debat “ha agafat importància a Andorra”, ja que hi ha moltes parelles del Principat que s’han desplaçat al país del sud per casar-se. “Ens hem adonat que hi ha una realitat social que no es pot obviar”, diu, per indicar posteriorment que “la societat avança de manera molt ràpida, més que les institucions, i cal donar-hi resposta”. Gonzàlez també entén que els futurs matrimonis han de poder adoptar fills.

 

A favor del matrimoni civil sense discriminació per raó de sexe

La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia reconeixent el dret a la pensió de viudetat d’un ciutadà espanyol homosexual resident a Andorra que havia contret matrimoni a Espanya amb altre homosexual ara difunt, ha reobert el debat sobre la necessitat de regular legalment el matrimoni entre homosexuals a Andorra.

Encoratjats per la lletra i l’esperit de dita sentència, per raons d’igualtat davant la llei i per posar fi a l’estigmatització legal i de fet d’opcions vitals en l’àmbit personal i familiar de la nostra ciutadania, els sotasignats ens proposem donar un pas decisiu cap a l’ igualtat.

Amb aquesta voluntat ens proposem impulsar, fixar els termes de reflexió, participar en un debat ciutadà plural i extreure’n conclusions.

I si es copsa que la ciutadania desitja eliminar l’actual discriminació , reivindicar la igualtat i obrir la institució del matrimoni també a les persones del mateix sexe, escaurà traslladar la petició al Consell General per a que els Consellers que ens representen a tots, legislin en conseqüència.

En realitat els ciutadans ja han començat a actuar i ens congratulem que el debat comenci també a ser reflectit en alguns mitjans de comunicació del País, més enllà de les preses de posició de les formacions polítiques de les que en cap cas ens fem ressò, tot i respectar-les.

Perquè el nostre pensament i el nostre procedir responen a criteris ciutadans, sense cap connotació política partidista, de pur respecte a les persones i a la igualtat davant la llei constitucionalment proclamada i protegida per la nostra Carta Magna.

Declaració feta a Andorra, el juny de 2013.

Font: Diari d'Andorra